Likvidácia azbestu: potrubia (stupačky), strechy, likvidácia azbestu v interiéroch a exteriéroch.
Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny...
Likvidácia azbestu


Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny... Viac fotiek
Separácia azbestového odpadu...
Likvidácia azbestu


Separácia azbestového odpadu... Viac fotiek
Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch...
Likvidácia azbestu


Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch... Viac fotiek
Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny...
Likvidácia azbestu


Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny... Viac fotiek
Tel.: 0919 175 335, E-mail: info@likvidacia-azbestu.eu

Cena, služby a referencie

Cena za služby

 

Cena za práce s azbestom:

 

Cena za odstraňovanie AZC stúpačiek v bytových domoch je od 80 EURO za jeden byt.

V cene je zahrnuté:
 • povolenie na demontáž vydané prísl.orgánom RÚVZ
 • povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • penetračný postrek
 • demontáž AZC potrubia + vysekania AZC materiálov v betóne
 • nakladanie potrubia do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
 • povysávanie konštrukcie a komplet priestoru WC
 • odvoz na skládku TO
 • poplatok za skládku
Cena nezahŕňa:
 • demontáž sociálneho zariadenia
 • vykonanie kontrolného merania /určí príslušný RÚVZ/
 • dopravné náklady /závisia od lokality a dohody/
 • Cena je pohyblivá a závisí od počtu demontovaných stúpačiek.

Cena za odstraňovanie eternitovej krytiny sa pohybuje od 10 € / m2.

V cene je zahrnuté:
 • povolenie na demontáž vydané prísl.orgánom RÚVZ
 • povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • penetračný postrek vysokotlakovým zariadením
 • nakladanie krytiny do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
 • odvoz na skládku TO
 • poplatok za skládku

 


Referencie

Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch:

Rok 2012

 • A. Hlinku 2 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 44)
 • Železničná 233 - Vígľaš, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 20)
 • M. R. Štefánika 21, 23, 25, 27 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 38)
 • Vimperská 1, 3 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 48)
 • Novosady 5 - 11 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 84)

Rok 2013
 • Prachatická 12, 14 - Zvolen, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 32)
 • Okružná 113 - Zvolen, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 24)
 • Novosady 17, 18 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 48)
 • Obrancov mieru 19 - Detva, demontáž a likvidácia kanalizačného azbestového potrubia (počet bytov 40)
 • Višňovského 5 - Zvolen, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 16)

Rok 2014
 • Sv.Cyrila a Metoda 558/5 - Ľubochňa, výmena kanalizačného zvislého potrubia (16 bytov)
 • Štefánika 842/9 - Krupina, výmena kanalizačného zvislého a vodovodného potrubia (24 bytov)
 • Novosady 12, 13 - Detva, výmena kanalizačného zvislého potrubia (32 bytov)

Rok 2015

 • Hotel Park v Dolnom Kubíne , demontáž a likvidácia azbestocementového odvetrávania ( 90 bytov)
 • Novosady 1-4 v Detve výmena kanalizačného azbestového potrubia (48 bytov)
 • Obrancov mieru 2,4,6,8 v Detve výmena kanalizačného a odvetrávacieho azbestocementového  potrubia ( 48 bytov)
 • Šoltésova 6 vo Zvolene  demontáž azbestocementového potrubia ( 40 bytov)
 • A.Hlinku 3 v Detve výmnea azbestocementového potrubia ( 44 bytov)

Rok 2016 

 • Výmena azbestového potrubia na ul.Štefánika 29-35 v Detve (38bytov)
 • Demontáž a likvidácia azbestocementovej kanalizácie na ul.Gen.Svobodu 1778/29 Zvolen(40 bytov)
 • Rekonštrukcia zvislých rozvodov studenej, teplej vody , cirkulácie a kanalizácie a ležatého rozvodu plynu , teplej vody a rekonštrukcia zvislých rozvodov plynu Prachatická 37-43 Zvolen(96 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia a montáž nového na ul.Štefánikova 60 v Detve ( 24 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia a montáž nového na ul.Obranocv mieru č.32 v Detve (10 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia na ul.Štúrova 2,3 v Detve

Rok 2017

 • Rekonštrukcia zvislých rozvodov SUV+TÚV ,cirkulácie a kanalizácie na ul.Prachatická 16,18 vo Zvolene (32 bytov)

Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny:

Rok 2013

 • Šlanecká cesta 1384 - Hriňová, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 120 m2
 • Národná kultúrna pamiatka - Banská Štiavnica, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 360 m2
 • Agro - Čelovce, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 570 m2
 • Opava - Lazy, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 150 m2

Rok 2014
 • Rodinný dom Ostrá Lúka 16 - Dobrá Niva, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 180 m2
 • Kravín - Budča, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 770 m2
 • Priemyselný objekt Malinovského 782 - Vígľaš, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 500 m2

 

Rok 2015

 • Rodinný dom ul.Terézie Vansovej č.17 v Banskej Bystrici, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Opava -Lazy /Kravín / demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 1700m2
 • Rodinný dom Prímorská 1 v Devínskej Novej Vsi  demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Priehradná č.9/A v Bratislave demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 180m2
 • Rodinný dom  Ábelová časť Madačka č. 52 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom  Hviezdoslavova 20 v Banskej Bystrici demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Banský Studenec č.97 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 206m2

 Rok 2016

 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ZŠ Nad  Medzou 1 v spišskej Novej Vsi - 360m2     
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z hospodárskej budovy na katarstrálnom území na parc.č.KNC 1629 v Lieskovci  -300m2
 • MSM Martin-demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo strechy objektu C15 Mechanické dielne 791m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z hospodárskej budovy Pôtor-Žihľava č.293 -170m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na Starej Hute č.178 -165m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Skladištná č.2 v Lučenci -300m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Garbiarska č.11 v Lučenci -150m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Ortútska cesta 62 v Malachove - 320m2

Rok 2017

 • Demontáž a likvidácia azbestových podhľadov v pivniciach a chodb.priestorov na ul.Štefánikova 1641 v Púchove -400m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z kôlne Ilija č.56 okres B.Štiavnica-60m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Podkonice č.260- 150m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Vrbovce č.197-200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu na ul.Hlvaná 96/50 v obci Vysoká pri Morave -280m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Sielnica č. 195 -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodiného domu  v obci Eliášovce č. 120  okr.Nový Život -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo Základnej školy s Materskou školou v Hriňovej -350m2
 • Demontáž a likvidácia azbestových podhľadov v interiéri v dielňach SOŠ v Leviciach na ul.Kalnícka č.1/A- 330m2
 • Likvidácia 24 vozíkov azbestu+ nelegálna skládka od neznámeho pôvodcu "Viacúčelový športový areál so ZŠ v Banskej Štiavnici"
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu na ul.Madáchova 7 v obci Vinica okr.Veľký Krtíš -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z budovy v obci Valaská -Piesok -300 m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z budovy skladu v areáli Duslo a.s., -200m2
  Fotogaléria našich referencií
Zobraziť celú galériu
Zobraziť celú galériu

Pre vypracovanie cenovej ponuky potrebujeme poznať:
1. Typ azbestu (napr. vlnovky, ...)
2. Lokalitu stavby
3. Rozlohu azb. plochy v m2

Pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia

Napísať správu


Návštevnosť stránky

Návštevy
Dnes: 9
Včera: 35
Celkom: 96777
Zobrazenia
Dnes: 21
Včera: 50
Celkom 196587