Likvidácia azbestu: potrubia (stupačky), strechy, likvidácia azbestu v interiéroch a exteriéroch.
Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny...
Likvidácia azbestu


Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny... Viac fotiek
Separácia azbestového odpadu...
Likvidácia azbestu


Separácia azbestového odpadu... Viac fotiek
Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch...
Likvidácia azbestu


Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch... Viac fotiek
Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny...
Likvidácia azbestu


Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny... Viac fotiek
Tel.: 0919 175 335, E-mail: info@likvidacia-azbestu.eu

Cena, služby a referencie

Cena za služby

 

Cena za práce s azbestom:

 

Cena za odstraňovanie AZC stúpačiek v bytových domoch je od 80 EURO za jeden byt.

V cene je zahrnuté:
 • povolenie na demontáž vydané prísl.orgánom RÚVZ
 • povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • penetračný postrek
 • demontáž AZC potrubia + vysekania AZC materiálov v betóne
 • nakladanie potrubia do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
 • povysávanie konštrukcie a komplet priestoru WC
 • odvoz na skládku TO
 • poplatok za skládku
Cena nezahŕňa:
 • demontáž sociálneho zariadenia
 • vykonanie kontrolného merania /určí príslušný RÚVZ/
 • dopravné náklady /závisia od lokality a dohody/
 • Cena je pohyblivá a závisí od počtu demontovaných stúpačiek.

Cena za odstraňovanie eternitovej krytiny sa pohybuje od 10 € / m2.

V cene je zahrnuté:
 • povolenie na demontáž vydané prísl.orgánom RÚVZ
 • povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • penetračný postrek vysokotlakovým zariadením
 • nakladanie krytiny do hermeticky uzatváraných PE vriec s nápisom "Nebezpečný odpad"
 • odvoz na skládku TO
 • poplatok za skládku

 


Referencie

 

Výmena kanalizačného azbestového potrubia v bytových domoch:

 

Rok 2012

 • A. Hlinku 2 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 44)
 • Železničná 233 - Vígľaš, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 20)
 • M. R. Štefánika 21, 23, 25, 27 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 38)
 • Vimperská 1, 3 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 48)
 • Novosady 5 - 11 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 84)

Rok 2013
 • Prachatická 12, 14 - Zvolen, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 32)
 • Okružná 113 - Zvolen, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 24)
 • Novosady 17, 18 - Detva, výmena kanalizačného azbestového zvislého potrubia (počet bytov 48)
 • Obrancov mieru 19 - Detva, demontáž a likvidácia kanalizačného azbestového potrubia (počet bytov 40)
 • Višňovského 5 - Zvolen, výmena kanalizačného a vodovodného zvislého potrubia (počet bytov 16)

Rok 2014
 • Sv.Cyrila a Metoda 558/5 - Ľubochňa, výmena kanalizačného zvislého potrubia (16 bytov)
 • Štefánika 842/9 - Krupina, výmena kanalizačného zvislého a vodovodného potrubia (24 bytov)
 • Novosady 12, 13 - Detva, výmena kanalizačného zvislého potrubia (32 bytov)

Rok 2015

 • Hotel Park v Dolnom Kubíne , demontáž a likvidácia azbestocementového odvetrávania ( 90 bytov)
 • Novosady 1-4 v Detve výmena kanalizačného azbestového potrubia (48 bytov)
 • Obrancov mieru 2,4,6,8 v Detve výmena kanalizačného a odvetrávacieho azbestocementového  potrubia ( 48 bytov)
 • Šoltésova 6 vo Zvolene  demontáž azbestocementového potrubia ( 40 bytov)
 • A.Hlinku 3 v Detve výmnea azbestocementového potrubia ( 44 bytov)

 

Rok 2016

 • Výmena azbestového potrubia na ul.Štefánika 29-35 v Detve (38bytov)
 • Demontáž a likvidácia azbestocementovej kanalizácie na ul.Gen.Svobodu 1778/29 Zvolen(40 bytov)
 • Rekonštrukcia zvislých rozvodov studenej, teplej vody , cirkulácie a kanalizácie a ležatého rozvodu plynu , teplej vody a rekonštrukcia zvislých rozvodov plynu Prachatická 37-43 Zvolen(96 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia a montáž nového na ul.Štefánikova 60 v Detve ( 24 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia a montáž nového na ul.Obranocv mieru č.32 v Detve (10 bytov)
 • Výmena kanalizačného azbestového potrubia na ul.Štúrova 2,3 v Detve

 

Rok 2017

 • Rekonštrukcia zvislých rozvodov SUV+TÚV ,cirkulácie a kanalizácie na ul.Prachatická 16,18 vo Zvolene (32 bytov)

 

Rok 2018

 • Bystrický rad 2585/19,21,23 Zvolen
 • Erenburgova 17,19,21,23 Lučenec
 • A.Hlinku 42-52, Zvolen
 • Ľ.Fullu 1968/15 , Zvolen
 • Gen.Svobodu 1979/31, Zvolen
 • Novosady 15,16 Detva

 

Rok 2019

 • A.Hlinku 3, Detva
 • Novohradská 46, Lučenec
 • Lukamasiv s.r.o., Kriváň
 • MicroStep s.r.o., Hriňová
 • Osko a.s., Zvolen
 • Tajovského  945/1,2,3,4 Detva
 • A.Hlinku 10,11 Detva
 • Francisciho  808, Tisovec

 

Rok 2020

 • Ľ.Štúra 1 Zvolen
 • LDCH Detva
 • M.R.Štefánika 5-7 v Detve
 • PPS Group Detva
 • VH Pstruša
 • Baums DT
 • SVB Zlatý Potok blok 38, Zvolen
 • JV KOVOS  s.r.o.,Pstruša
 • J.G.Tajovského 1-4 Detva
 • M.R.Štefánika 9-11 Detva
 • Krné 41
 • Jarmočná 1714, Hriňová
 • Materská škola ,Malinovského 1985/41 Zvolen

 

Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny:

 

Rok 2013
 • Šlanecká cesta 1384 - Hriňová, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 120 m2
 • Národná kultúrna pamiatka - Banská Štiavnica, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 360 m2
 • Agro - Čelovce, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 570 m2
 • Opava - Lazy, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 150 m2
 
Rok 2014
 • Rodinný dom Ostrá Lúka 16 - Dobrá Niva, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 180 m2
 • Kravín - Budča, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 770 m2
 • Priemyselný objekt Malinovského 782 - Vígľaš, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 500 m2

 

Rok 2015
 • Rodinný dom ul.Terézie Vansovej č.17 v Banskej Bystrici, demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Opava -Lazy /Kravín / demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 1700m2
 • Rodinný dom Prímorská 1 v Devínskej Novej Vsi  demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Priehradná č.9/A v Bratislave demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 180m2
 • Rodinný dom  Ábelová časť Madačka č. 52 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom  Hviezdoslavova 20 v Banskej Bystrici demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 200m2
 • Rodinný dom Banský Studenec č.97 demontáž a likvidácia azbestovej krytiny 206m2
 
Rok 2016
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ZŠ Nad  Medzou 1 v spišskej Novej Vsi - 360m2     
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z hospodárskej budovy na katarstrálnom území na parc.č.KNC 1629 v Lieskovci  -300m2
 • MSM Martin-demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo strechy objektu C15 Mechanické dielne 791m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z hospodárskej budovy Pôtor-Žihľava č.293 -170m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na Starej Hute č.178 -165m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Skladištná č.2 v Lučenci -300m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Garbiarska č.11 v Lučenci -150m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny na ul.Ortútska cesta 62 v Malachove - 320m2
 
Rok 2017
 • Demontáž a likvidácia azbestových podhľadov v pivniciach a chodb.priestorov na ul.Štefánikova 1641 v Púchove -400m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z kôlne Ilija č.56 okres B.Štiavnica-60m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Podkonice č.260- 150m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Vrbovce č.197-200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu na ul.Hlvaná 96/50 v obci Vysoká pri Morave -280m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu v obci Sielnica č. 195 -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodiného domu  v obci Eliášovce č. 120  okr.Nový Život -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo Základnej školy s Materskou školou v Hriňovej -350m2
 • Demontáž a likvidácia azbestových podhľadov v interiéri v dielňach SOŠ v Leviciach na ul.Kalnícka č.1/A- 330m2
 • Likvidácia 24 vozíkov azbestu+ nelegálna skládka od neznámeho pôvodcu "Viacúčelový športový areál so ZŠ v Banskej Štiavnici"
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z rodinného domu na ul.Madáchova 7 v obci Vinica okr.Veľký Krtíš -200m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z budovy v obci Valaská -Piesok -300 m2
 • Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny z budovy skladu v areáli Duslo a.s., -200m2

 

Rok 2018

Azbestové strechy rodinných domov

 • Turová  126
 • Nábrežná 686/23, Očová
 • P.Tótha 15, Lučenec
 • Parková 3, Lučenec
 • Lesná 315/7, Prievidza
 • Podrečany 90
 • Lichý Potok 8, Utekáč
 • Cintorínska 28, Topoľčianky

 

Azbestové materiály a strechy firmy

 • Zlatner s.r.o.,Levice- maštaľ
 • HETS s.r.o.,Panické Dravce –sklad
 • Interpolis s.r.o., B.B.-azbestové opláštenie
 • Poľnohospodárske družstvo Lieskovec- maštaľ  

 

Rok 2019

Azbestové strechy rodinných domov

 • Peťov 5, Želovce
 • Partizánska 1400/6, Hriňová
 • Sládkovičova 666/28, Detva
 • Badín 12, Banská Štiavnica
 • Bodíky 148
 • Begova 9, Lučenec
 • Školská 6, Krupina
 • Blato č.40, Hriňová
 • Nová 188, Nová Dubnica- Veľký Kolaček
 • Partizánska 383/51, Kalinovo
 • Kriváň 394
 • Krivec  1543
 • Slobody 504/10, Dobrá Niva
 • Veľká Páka 116

 

Azbestové materiály a strechy firmy

 • Amarante s.r.o., Želovce
 • Budova strediska úržby Lučenec, Kubányiho námestie 365/9
 • Senník Farma Turová

 

Rok 2020


Azbestové strechy rodinných domov

 • SNP 30, Badín
 • Hviezdoslavova 38, Malacky
 • Továrenská  178/7, Vlkanová
 • Daxnerova 473/8, Rim.Sobota
 • Murgašova 684, Banská Bystrica
 • Biele Vody 1176, Hriňová
 • Botanická 358/6, Banská Štiavnica

 

Azbestové materiály a strechy firmy

 • Agroris s.r.o., Ožďany –sklad
 • Švec  a spol. s r.o. , Vráble- AZB.materiály
 • Materská škôlka Podrečany
 • ADLO s.r.o., Bratislava
 • Slavia Production System a.s.
 • Špeciálna ZŠ ul. Sládkovičova 24, Žarnovica
 • Základná škola v Revúckej Lehote
 • JV KOVOS s.r.o., Pstruša
 • Lieskovská cesta 20,  budova skladu

 

 

  Fotogaléria našich referencií
Zobraziť celú galériu
Zobraziť celú galériu

Pre vypracovanie cenovej ponuky potrebujeme poznať:
1. Typ azbestu (napr. vlnovky, ...)
2. Lokalitu stavby
3. Rozlohu azb. plochy v m2

Pre presnú cenovú ponuku nám prosím pošlite vonkajší pohľad na strechu ako aj fotku z podkrovia

Napísať správu


Návštevnosť stránky

Návštevy
Dnes: 31
Včera: 42
Celkom: 148055
Zobrazenia
Dnes: 152
Včera: 80
Celkom 292122